דלג לתוכן
אתר זה לא תומך בגרסאות ישנות של אינטרנט אקספלורר
מומלץ להשתמש בדפדפן גוגל כרום או פיירפוקס מוזילה
(או באינטרנט אקספלורר / edge עדכני)

תקנון שימוש באתר שילוב

מטרתו של אתר מרכז שילוב הינו לרכז מידע מקצועי וענייני על מסלולי הלימוד והקורסים המוצעים במרכז שילוב. באתר ניתן למצוא מידע רב אודות קורסים,  תוכניות לימוד והכשרה, תנאי קבלה ועוד.

תנאי שימוש ופרטיות באתר:

גולש יקר, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש במפורטים להלן:
בטרם השימוש באתר , עליך לקרוא תנאים אלה בעיון.  השימוש בשירותי האתר כולל שליחת הודעה אל אתר מרכז שילוב מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי השימוש.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

מרכז שילוב מעדכן את תוכן האתר לעיתים קרובות.  המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ או תחליף לו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. במידה ויש פער בין האתר לבין מסמך התכנית/הקורס בעת ההרשמה, המסמך  שקיבל המתעניין/הנרשם ממרכז שילוב הוא הקובע.

קורסים מבוא לפסיכולוגיה אשר נרכשים באתר – באופן מיידי. ללומד תהיה גישה עד לחמישה חודשים מיום ההרשמה. לא ניתן לבטל רישום לקורסים במבואות לפסיכולוגיה.

מדיניות פרטיות של אתר מרכז שילוב  

השימוש באתר לרבות שליחת הודעה באמצעות מערכת אוטומטית ו/או מערכת ידנית ו/או דיוור מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות של האתר. שימושך באתר ו/או שימוש בטופס הפניה באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

 • המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור לאתר מרכז שילוב לצורך הפנייה ליצירת קשר עימו, נמסר מרצונו ובהסכמתו, לרבות מייל, מספר טלפון, מקצוע וכל מידע אחר אשר יסופק ע"י המשתמש במסגרת פעילותו באתר. ידוע לו כי המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל מרכז שילוב ו/או אצל גופים מטעמם. מרכז שילוב יהיה רשאי להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי מרכז שילוב, לרבות במסגרת דיוור ישיר. כמו כן, יהיו רשאי מרכז שילוב לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.
 • המשתמש מסכים לקבל הודעות מהחברה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות SMS, אפליקציית ווטסאפ, מערכת חיוג אוטומטי וכד'), אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של מרכז שילוב. באפשרות המשתמש לחזור מהסמכמתו זו בכל עת בהודעה בהתאם לאמור בחוק. כמו כן, מאשר המשתמש כי הוא מעוניין כי החברה או מי מטעמה יצרו עמו קשר בפנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16ב לחוק הגנת הצרכן וכי הוא מעוניין לספק הסכמה לפניות שיווקיות מאת מרכז שילוב. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת בהודעה לחברה בהתאם לאמור בחוק.
 • מרכז שילוב יהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. כמו כן מרכז שילוב יהיה רשאי לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור המרכז כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתו.
 • מרכז שילוב יאפשר למשתמש לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת המייל: merkazshiluv1@gmail.com
 • אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג אלא בהוראת בית דין
 • דף התשלום עומד בתקן אבטחה PCI-DSS

האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים

 

ללומדים בקורסים המקוונים

1. לומדים הלומדים בקורסים מקוונים יכולים להיות בקשר רציף לשאלות עם מורה הקורס דרך המייל של המורה.

2. בחינות:

 • ציון עובר כך שיוכר ע"י האוניברסיטה הינו 80
 • משך זמן הלימודים החל ממועד ההרשמה ועד להשלמת המטלות כולן לא יעלה על 5 חודשים לכל קורס. קרי: מהרגע בו נרשמים וחומרי הלימוד פתוחים עבורכם/ן, עומדים לרשותכם מקסימום 5 חודשים להשלמת הבחינה. 
 • בכל קורס עמודים לרשות הלומד מועד א׳ ומועד ב׳. במידה וסטודנט ניגש למועד ב', ציונו הסופי יהיה ציון המבחן האחרון אליו ניגש, גם במידה וציון זה נמוך מהציון שהשיג במועד א'.
 • ניתן לבקש לעיין במבחן שבוצע במועד א' בתיאום מראש דרך המזכירות ובהתאם לנוהל הקיים בנושא.
 • היה והתלמיד לא הודיע, לא קיבל אישור ולא הגיע לבחינה או למתן העבודה במועד ב', הציון שקיבל במועד א' הוא הציון הסופי שיינתן.
 • לאחר שני מועדים אלה, לא ניתן להיבחן או לשלוח עבודות בפעם השלישית.

3. במידה והסטודנט לא עבר את מטלות הקורס, יוכל להירשם לאותו הקורס פעם שנייה בתשלום מופחת של 50% משכר הלימוד המלא.

4. אישורי לימודים וציונים סופיים ישלחו ללומדים בתוך שבועיים מסיום לימודיהם ותעודה מטעם האוניברסיטה תשלח כחודש לאחר הסיום.

5. אישור סיום לימודים רשמי יישלח ללומד/ת במייל לפי כתובתו.

6. במידה והלומד לא למד את הקורס אך שילם עליו, לא יוכל לקבל כספו חזרה, אך יוכל ללמוד את הקורס למשך שנתיים מיום התשלום ללא תשלום נוסף.

• מרכז שילוב שומר לעצמו את הזכות לשינוי בקורסים ובתאריכים.
• מרכז שילוב שומר לעצמו את הזכות להפסקת לימודי תלמיד באמצע התכנית על פי שיקולים מקצועיים.

לפרטים והרשמה או כל שאלה

 • 04-9931110 | 050-8529455 | 050-8529239

  merkazshiluv1@gmail.com

  כפר תקווה, ת.ד 17, קריית טבעון

 • טופס יצירת קשר