לימודי פוטותרפיה

תאריך התחלה: 
07.11.16

תכנית שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון -  תשע"ז 2016-2017


לימודי פוטו תרפיה בשילוב אומנויות
עוד מבט במרחב הסיפור המרפא
קמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון
שנה"ל תשע"ז 2016-2017


מרכזת אקדמית: נירה שירן מזרחי, מ"א
מורים מנחים: נירה שירן מזרחי, מ"א, גב' תמר סימון, מ"א , גב' שמרת אלכסנדרון, מ"א, מר גלעד בנארי


רקע
נגישות, מידיות, התבוננות ומרחב הרגש מחברים בין המצלמה לבין אפשרות השימוש בה בטיפול. היום, לימודי פוטותרפיה משמשים כגישה טיפולית המקשרת את עין המצלמה והשימוש בצילומים לבין תחומי טיפול וחינוך מגוונים. הגישה טיפולית בלימודי פוטותרפיה נגישה לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הגילאים. כך בקלות היא יכולה להשתלב בגישות טיפוליות שונות. החיבור בשילוב הפוטותרפיה לאומנויות, מייצר תהליך מעמיק וחזק. התוכנית שלפניך, מציעה הכרות וחשיפה לעולם הפוטותרפיה בשילוב אומנויות בתחומי האומנות הפלסטית הכתיבה, הדרמה והצילום היצירתי. חלק משמעותי מתהליך הלימוד מבוסס על התנסות חווייתית בעבודה עם חומרים אישיים לצד לימוד מושגי.
בקורס נעסוק בהתפתחות וצמיחה אישית בעזרת הצילום והקבוצה. הדגש הינו אישי, קבוצתי ומקצועי בו-זמנית. המפגשים יתנו כלים שונים בתחום הצילום תוך התנסות וחוויה ובשיתוף הקבוצה. קורס פוטותרפיה מבוסס על חשיפה עצמית ונכונות ללמידה משותפת.  יש להביא מצלמה לכל המפגשים.
לימודי פוטותרפיה הינם תכנית שנתית עם אופציה להמשך לשנה ב'. תכנית זו הינה פרי פיתוח מרכז שילוב ובחסות היחידה ללימודי המשך.

מטרות התוכנית
* להניח את היסודות לשימוש בכוחו של הצילום כחוויה רב חושית וככלי מחבר בין עין ללב.
* לעבור תהליך אישי וקבוצתי בשימוש באפשרויות הצילום ככלי טיפולי.
* להתוודע לעולם הפוטו תרפיה בשילוב האומנויות (צילום יצירתי, אומנות פלאסטית, כתיבה יצירתית ודרמה).
* לקשור את עולם הצילום בהקשרים חברתיים ותרבותיים.

אוכלוסיית היעד
כל מי שרוצה להכיר ולהתנסות בתהליך חוויתי הכולל בתוכו התבוננות-צילום-משמעות.
מתאים למעוניינים לצאת למסע אישי, למטפלים ואנשי סיוע המבקשים לשלב את הצילום ככלי טיפולי על פי הכשרתם המקצועית.
אין צורך בניסיון או ידע קודם. קבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי.

נושאי הלימוד המרכזיים
* היסודות לשימוש בכוחו של הצילום כחוויה רב - חושית וככלי מחבר בין עין ללב.
* דיוקן אישי בהשתקפות האני.
* שינויים מכוננים במבט המצלמה: צילומי העצמה.
* תמונות בסיפור חיים: מהסיפור שסיפרתי אל הסיפור המרפא.
* התבוננות באלבום המשפחתי – העבר בהתבוננות עכשווית.
* צילום יצרתי: צילום כחוויה רב - חושית.
* הנרטיב: מסע גיבור.

דרישות הקורס
* נוכחות במפגשים.
* פרויקט סיום אישי משולב בצילומים.

שיטת הלימוד
הקורס יתבצע כסדנת יצירה והתנסות אישית במסגרת קבוצתית. חומרי ההתנסות ישולבו בחומרים תיאורטיים. יש להצטייד בכל המפגשים במצלמה. אין צורך בידע קודם בצילום.
 

אישור לימודים
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, יוענק לו אישור מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 
 

מבנה ומשך התכנית
יתקיימו 25 מפגשים שבועיים בימי ב', בין השעות 16:30-20:00


סה"כ 112 שעות לימוד אקדמיות.
תאריך פתיחה:  7.11.16

*קורס פוטותרפיה אינו עוסק בלימוד הפעלת המצלמה אלא בשימוש בה ככלי ביטוי. על התלמיד לדעת להפעיל את המצלמה שלו בדרך מיטבית עוד לפני הסדנה.
* יתכנו שינויים בצוות ההוראה.


לפרטים והרשמה: אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il,
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239, דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com

מורי הקורס:

נירה שירן מזרחי, M.Ed בשילוב אומנויות.

שירן מזרחי נירה , Me.D בשילוב אומנויות. בוגרת אוניברסיטת חיפה בטיפול באומנויות. עסקה בהכשרת מורים במכללת אורנים. מרצה בארץ וברחבי העולם בתחומי חינוך וטיפול באומנויות. עמדה בראש...

לפרטים והרשמה:

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
כתובתנו: כפר תקווה, ת.ד 17, קריית טבעון | הוראות הגעה

נשמח לענות לכל שאלה