פוטותרפיה

פוטו תרפיה בשילוב אומנויות 
קמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון
שנה"ל תשע"ט 2018-2019
 
תאריך התחלה: 5/11/18
 
 
מרכזת אקדמית: נירה שירן מזרחי, מ"א
מורים מנחים: נירה שירן מזרחי, מ"א, דר' תמר סימון, מ"א , מר גלעד בנארי
 
 
רקע
נגישות, מידיות, התבוננות ומרחב הרגש מחברים בין המצלמה לבין אפשרות השימוש בה בטיפול. היום, הפוטו תרפיה משמשת כגישה טיפולית המקשרת את עין המצלמה והשימוש בצילומים לבין תחומי טיפול וחינוך מגוונים. גישה טיפולית בפוטו תרפיה נגישה לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הגילאים. כך בקלות היא יכולה להשתלב בגישות טיפוליות שונות. החיבור בשילוב הפוטו תרפיה לאומנויות, מייצר תהליך מעמיק וחזק. התוכנית שלפניך, מציעה הכרות וחשיפה לעולם הפוטו תרפיה בשילוב אומנויות, בתחומי האומנות הפלסטית הכתיבה, והצילום היצירתי. במסגרת הלימודים, הלומדים יתבקשו לבצע פרוייקט סיום שייערך בשילוב הדרכה (פרקטיקום). 
 בקורס נעסוק בהתפתחות וצמיחה אישית בעזרת כלים שונים בתחום הצילום והקבוצה. הדגש הינו אישי, קבוצתי ומקצועי בו-זמנית. הלימודים נערכים באופן התנסותי וחוויתי. יש להביא מצלמה לכל המפגשים.
המפגשים יכללו רקע תיאורטי ולמידה חווייתית. כל שנה תכיל שעות לימוד והתנסות, יחידת פרקטיקום (הדרכה בקבוצה קטנה) ויום צילומי חוץ מרוכז. 
 
פוטו תרפיה הינה תכנית שנתית עם אופציה להמשך לשנה ב'. תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 
 
מטרות התוכנית
 להניח את היסודות לשימוש בכוחו של הצילום כחוויה רב חושית וככלי מחבר בין עין ללב.
 לעבור תהליך אישי וקבוצתי בשימוש באפשרויות הצילום ככלי טיפולי.
 להתוודע לעולם הפוטו תרפיה בשילוב האומנויות (צילום יצירתי, אומנות פלאסטית, כתיבה יצירתית ונאראטיבית).
 לקשור את עולם הצילום בהקשרים חברתיים ותרבותיים.
 לקשר את הפוטו תרפיה לעבודה בשדה. 
 
אוכלוסיית היעד
כל מי שרוצה להכיר ולהתנסות בתהליך חוויתי הכולל בתוכו התבוננות-צילום-משמעות.
מתאים למעוניינים לצאת למסע אישי, למטפלים ואנשי סיוע המבקשים לשלב את הצילום ככלי טיפולי על פי הכשרתם המקצועית. 
אין צורך בניסיון או ידע קודם. קבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי.
 
נושאי הלימוד המרכזיים
 היסודות לשימוש בכוחו של הצילום כחוויה רב - חושית וככלי מחבר בין עין ללב.
 דיוקן אישי בהשתקפות האני.
 שינויים מכוננים במבט המצלמה: צילומי העצמה.
 תמונות בסיפור חיים: מהסיפור שסיפרתי אל הסיפור המרפא.
 התבוננות באלבום המשפחתי – העבר בהתבוננות עכשווית.
 צילום יצרתי: צילום כחוויה רב - חושית.
 הנרטיב: מסע גיבור.
 
דרישות הקורס
 נוכחות במפגשים.
 פרויקט סיום אישי משולב בצילומים.
 
שיטת הלימוד
הקורס יתבצע כסדנת יצירה והתנסות אישית במסגרת קבוצתית. חומרי ההתנסות ישולבו בחומרים תיאורטיים. יש להצטייד בכל המפגשים במצלמה. אין צורך בידע קודם בצילום.
תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
מבנה ומשך התכנית
יתקיימו 27 מפגשים שבועיים בימי ב', בין השעות 16:00-19:30. 
מפגש צילום בחוץ נוסף ייערך ביום ו' בין השעות     9:00-12:00
 
סה"כ 140 שעות לימוד אקדמיות.
תאריך פתיחה:  5.11.18
 
*הקורס אינו עוסק בלימוד הפעלת המצלמה אלא בשימוש בה ככלי ביטוי. על התלמיד לדעת להפעיל את המצלמה שלו בדרך מיטבית עוד לפני הסדנה.
* יתכנו שינויים בצוות ההוראה.
 
לפרטים והרשמה: אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il, 
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239, דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
 

פעליות הקשורות

לפרטים והרשמה:

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
כתובתנו: כפר תקווה, ת.ד 17, קריית טבעון | הוראות הגעה

נשמח לענות לכל שאלה