טיפול CBT מבוסס מיינדפולנס (הגל השלישי) - תוכנית דו שנתית

תאריך התחלה: 
05.11.18

 

בית הספר לפסיכותרפיה
היחידה ליישומי מיינדפולנס

טיפול CBT מבוסס מיינדפולנס (הגל השלישי)
תכנית דו-שנתית
שנה"ל תשע"ט 2018-2019

 

מרכזת אקדמית : ד"ר יסמין פולדר-הד
מורים מנחים: ד"ר יסמין פולדר הד , גב' רוזנה ג'וסמן, MSW, גב' מיכל כהן, MA, גב' טלי מור הלמן, MA

רקע:
טיפול CBT הפך בשנים האחרונות לטיפול רווח ואפקטיבי בבעיות ומצבים שונים.
הוא התפתח מהמיקוד בשינוי מחשבתי להכרה בצורך לקבל ולהתבונן. מעבר זה, הוביל לתנועה מה- CBT הקלאסי (גל שני) לגישות חדשות הנקראות בשם כולל "גל שלישי".

בשנים האחרונות רווחות בשדה הטיפול גישות טיפוליות שונות, המתבססות על תרגול אינטנסיבי של התודעה, אשר מקורו במסורות רוחניות מן המזרח ובראשן המסורת הבודהיסטית. בין הנחקרות ובעלות היעילות המוכחת ביותר ניתן למצוא מגוון של פסיכותרפיות המכונות יחד "הגל השלישי" של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. הגל השלישי כולל גישות כגון: טיפול בקבלה ומחויבות (ACT), הפחתת לחצים וחרדה באמצעות מיינדפולנס (MBSR), טיפול קוגניטיבי מבוסס מיינדפולנס (MBCT), וטיפול מטה-קוגניטיבי (MCT).

במרבית המקומות בהם נלמד טיפול מבוסס מיינדפולנס, הוא מנותק משורשיו העמוקים ומן הפסיכולוגיה הבודהיסטית, ונלמד ככלי לאימון קשבי-תודעתי. התוכנית המוצעת במרכז שילוב מבקשת לחבר בין השורשים העמוקים של גישות אלו לבין היישומיים הטיפוליים של תרגול מיינדפולנס בתוכנית לימוד של שנתיים עם אפשרות להמשך פרקטיקום להסמכה בשנה השלישית.
התכנית מתוכננת על פי דרישות איט"ה ונשלחת לאישורה.

מטרות התכנית לאפשר תהליך אישי של היכרות מעמיקה עם הבסיס התיאורטי והמעשי של גישות "הגל השלישי" – הן מהזווית של הפסיכולוגיה הבודהיסטית (mindfulness )והן מהזווית של עקרונות היסוד של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. התכנית תאפשר לסטודנטים ליישם כלים טיפוליים בהשראת גישות אלו בעבודתם עם מטופלים בקליניקה, וככלי להתפתחות מקצועית-אישית.

שנת הלימודים הראשונה נפתחת בלימודי פסיכולוגיה בודהיסטית אשר תתווה את הבסיס ללימוד מיינדפולנס על הקשריו השונים והרחבים. בהמשך,  נלמדת יחידה, הבנויה משילוב של תרגול מיינדפולנס ומבוא לטיפול קוגנטיבי התנהגותי. במסגרת המבוא נלמד את העקרונות התאורטיים והכלים המעשיים העומדים בבסיס טיפול CBT. הלמידה תמשיך ביחידת טיפול בקבלה ומחויבות ACT . באמצע השנה יצאו הלומדים לרטריט אימון, תרגול והעמקה בין יומיים לחיבור בסיסי הידע של התכנית.

בסוף שנת הלימודים הראשונה, יידרשו התלמידים להציג עבודה טיפולית עם שני מטופלים. העבודה תלווה בהדרכה  בקבוצה מהסמסטר השני.

שנת הלימודים השנייה מאפשרת העמקה בתיאוריה ויישום מבחינת הגישה הקונטיבית התנהגותית ו"גל שלישי". השנה תיפתח ביחידת העמקה של תיאוריה ויישום טיפולי קוגניטיבי התנהגותי להפרעות כגון: הפרעות חרדה, הפרעות טורדנות וחרדה. בהמשך תילמד יחידה של ויסות רגשי ופסיכופיזיולוגי, המציגה גישות טיפוליות לקשיי ויסות במגוון הפרעות פסיכולוגיות. היחידה משלבת את גישת ה- insight dialogue  כוויסות בתקשורת ומערכות יחסים. היא יוצקת יסודות מיינדפולנס אל תוך דיאלוג בין אישי מעמיק, אימון בעבודה מטא-קוגניטיבית ויציאה מחשיבה אוטומטית וסכמות אוטומטיות בסיוע לתהליכי הפרדה קוגניטיבית. התכנית מסתיימת ביחידת לימוד של פרקטיקה יעילה ומוכחת מחקרית "הפחתת לחצים באמצעות מודעות קשובה" (MBSR).  השנה כולה תלווה ביחידת הדרכה קבוצתית והדרכה פרטנית בתחום הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מבוסס מיינדפולנס. באמצע השנה יצאו הלומדים לרטריט אימון, תרגול והעמקה בין יומיים לחיבור בסיסי הידע של התכנית.

בסיום השנה השנייה, התלמידים יידרשו לעבודה טיפולית עם 4 מטופלים לפחות. התלמידים ימצאו את מקום ההתנסות שלהם באופן עצמאי, עם תמיכה מטעם מרכז שילוב.
הטיפולים ילוו בהדרכה פרטנית שניתנת מחוץ למסגרת ההכשרה בהדרכה קבוצתית שניתנת במסגרת ההכשרה. *הדרישה כוללת הגשת תיאור מקרה מפורט אחד למדריך הפרטני.

הכשרה מעשית לסיום התכנית תכלול:
1. מינימום 75 שעות טיפול ישיר המאושרות על ידי המדריך הפרטני (במסגרת התכנית)
2. מינימום 36 שעות של הדרכה פרטנית בשנתיים המלצה ל 12 שעות הדרכה פרטנית בשנה א ו-24 שעות הדרכה פרטנית בשנה ב (מחוץ למסגרת התכנית)
3. מינימום טיפול ב-6 מטופלים בשנתיים (במסגרת התכנית)
4. 80 שעות הדרכה  בקבוצה בשנתיים (במסגרת התכנית)
5. מטלות כתיבה:

מטלות כתבה לסיום שנה א':
המטרה: שילוב בין החומר הנלמד לפרקטיקה בטיפול.
הגשת תיאור מקרה שיכלול: תיאור המטופל, הטיפול ותוצאותיו. זאת בעזרת השפה והמונחים של הגישות הטיפוליות שנלמדו בשנה א' אורך העבודה 4-5 עמודים

מטלות כתיבה לסיום שנה ב' :
המטרה: העמקת הבנת הטיפול תוך רפלקציה עצמית.
הגשת תיאור מקרה מעמיק המתייחס לעבודה הטיפולית
רפלקציה עצמית על תהליך שעבר המטפל בתקופת הכשרתו דרך הקישור לארוע הטיפולי הנבחר.
תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

מטרות הקורס

• לאפשר תהליך אישי של היכרות עם CBT  וגישות  "הגל השלישי" בטיפול מבוסס מיינדפולנס.
• להניח יסודות משולבים מהפסיכולוגיה הבודהיסטית ועקרונות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי.
• ללמד הלכה למעשה ולפתח מיומנות מיינדפולנס באמצעות תרגול אישי, זאת בהתאם לפרוטוקול MBSR/MBCT תוך יישמו בפועל.
• לאפשר התוודעות ויישום כלים טיפוליים בהשראת גישות אלו בעבודה עם מטופלים בקליניקה
• הדרכה בקבוצה שמטרתה הטמעת כלים אלה בטיפול בקליניקה.
להציג את המרכיב התיאורטי הקליני הקושר מיינדפולנס לטיפול בחרדה, דיכאון, בהפחתת לחצים וניהול כעסים לאור הבסיס הבודהיסטי ותיאוריות CBT
• התנסות ביישום הכלים שנלמדו בקורס דרך התבוננות מחודשת באירועי חיים והתערבויות "כאן ועכשיו"

אוכלוסיית היעד:
מטפלים ואנשי מקצוע כגון: פסיכולוגים ועובדים סוציאליים , מטפלים בהבעה, פסיכותרפיסטים. 

מבנה שנה א':
מפגשים שבועיים,
המפגשים יתקיימו בימי ב', בין השעות 08:30-13:30, קורס act  יתקיים בימי ב', בין השעות 8:30-13:30
שישה  מפגשי הדרכה בקבוצה קטנה בין השעות 08:30-13:30
מועד פתיחה: 5.11.18
סה"כ: 200 שעות לימוד אקדמיות בשנה

מבנה שנה ב'
מפגשים חד שבועיים,
המפגשים יתקיימו בימי ב', בין השעות 08:30-12:30, ושלושה עשר מפגשי הדרכה בקבוצה בין  השעות 12:30-14:30
סה"כ: 200  שעות לימוד אקדמיות בשנה

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

• התכנית הועברה לאישור איט"ה.
• לקבלת הסמכה, יידרשו הלומדים לעמוד בדרישות איט"ה.
• במידה ותתגבש קבוצת המשך לשנה ג', היא תוכל להמשיך ולקבל הדרכה בקבוצה והדרכה פרטנית להשלמת שעות ההסמכה.

לפרטים והרשמה:
אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il  דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239


על המורים:
ד"ר יסמין הד פולדר, Ph.D פסיכולוגית ייעוצית שמטפלת בגישת CBT ומיינדפולנס.
בעבר עבדה כפסיכולוגית במערכת הרפואה הבריטית וכמרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת סיטי בלונדון. כיום מטפלת במבוגרים ונוער בקליניקה בגליל המערבי ומרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה. חברה מומחית באיט"ה - הארגון הישראלי לטיפול קוגניטיבי התנהגותי. 

ג'וסמן רוזנה, M.S.W, בעלת תואר שני בע"ס התמחות קלינית. פסיכותרפיסטית. התמחתה בטיפול cbt. עובדת במרפאות לבריאות הנפש בהן אחראית ומתאמת טיפול cbt. בעלת נסיון רב בטיפול פרטני, קבוצתי, הוראה והדרכה.

כהן מיכל, M.A, בעלת תואר שני בחינוך. ומומחית בטיפול בלקויות למידה. מתרגלת בודהיזם למעלה מעשרים שנים. בההלכן תרגלה תקופות ממושכות בהתבודדות, לימוד מעמיק של הכתבים המוקדמים ותרגול מדיטציה. למעלה מעשור מלמדת במסגרות רבות באירופה וישראל. מסייעת למשתלמים ליישם תבונה זו במעגלי חייהם. לימודי תעודה: בוגרת אוניברסיטת בנגור (בריטניה) והמרכז הבינתחומי: בוגרת קורס מורים להנחיית מיינדפולנס בגישת MBSR MBCT (2013)
CBT אינטגרטיבי, איתי אדרס חיפה: בוגרת תכנית דו שנתית (2016)
קורס act למתקדמים, רן אלמוג, 24 שעות לימוד אקדמיות
אימון להפחתת לחצים בעזרת ביופידבק (2017), ד"ר יובל עודד.

הלמן מור טלי, M.A, בוגרת התכנית פסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס. יועצת ארגונית, מנחת קבוצות, מלווה תהליכי מדיטציה והתפתחות אישיים וקבוצתיים, לומדת ומלמדת בודהיזם ומתרגלת יוגה ומדיטציה. בעלת קליניקה פרטית. מלמדת באופן קבוע במרכז שילוב, בפסיכודהרמה וביחידה למיינדפולנס ביחידה לבריאות הנפש, באר שבע.

לפרטים והרשמה:

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
כתובתנו: כפר תקווה, ת.ד 17, קריית טבעון | הוראות הגעה

נשמח לענות לכל שאלה