תנאי הרשמה ותשלום

תנאי הרשמה ותשלום

 • ההשתתפות בכל התוכניות מחייבת בהרשמה מראש וראיון אישי.
 • הרשמה לתוכנית ושמירת מקום, מותנית בתשלום דמי רישום ושכר לימוד דחוי
 • במועד ההרשמה. רק עמידה בתנאים אלה מסדרים את מעמדו של המתעניין כלומד/ת במרכז שילוב.
 • לבוגרי תכניות מרכז שילוב הנחה בלמידת קורסים נוספים על בסיס תנאי הקורסים.
 •  מרכז שילוב שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל מתעניין לתוכניות הלימוד או לפעילויות מרכז שילוב על פי שיקוליו. 

תשלום

 • ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי, או בצ'קים לפקודת: "מרכז שילוב ג.נ.ר בע"מ".
 • התשלומים מתבצעים בכל 1 או 15 לחודש בהתאם למועד פתיחת הקורס.

ביטולים

 • ביטול השתתפות עד 14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס יחויב בדמי הרישום בלבד.
 • ביטול השתתפות בפרקטיקום ו/או קורס מתמשך (אינטנסיב), לא יאפשר החזר שכ"ל בכל מקרה ובכל שלב.
 • ביטול לימודים במהלך 30 יום מתחילת הקורס בתכניות שנתיות, יחויב ב-20% משכ"ל. לאחר תקופה זו, לא יוחזר שכר הלימוד.
 • ביטול לימודים בקורסים הקצרים בהתאם למשך הקורס.
 • כל ביטול או שינוי בתשלומים יחויב בהוצאות בהתאם לדרישת חברת האשראי או הבנק.
 • יש להעביר בכתב הודעה על ביטול השתתפות למרכז שילוב. ללא הודעה זו, אין מרכז שילוב אחראי לכל עניין של תשלומים, תעודות או הכרה.
 • לא יינתנו אישורי לימודים לתלמיד הנעדר מעל 20% מסך השעות בקורסים שנתיים או למעלה מפעמיים מכל קורס קצר.
 • מרכז שילוב שומר לעצמו את הזכות לשינוי בקורסים, במורים ובתאריכים.
 • פתיחת כל תכנית וקורס מותנית במספר הנרשמים.
 • בקורסים הרב-שנתיים, מרכז שילוב שומר לעצמו את הזכות לדחות שנת לימודים מתקדמת במידה ומספר המשתתפים בה קטן מהנדרש. במקרה זה, לא יוחזרו דמי שכר הלימוד של השנים הקודמות.
 • מרכז שילוב שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי תלמיד במהלך קורס על פי שיקולים מקצועיים.

 

קבלת מידע שוטף על פעילויות מרכז שילוב

 • מרכז שילוב יוזם ופותח פעילויות נוספות במשך השנה כולה.
 • מידע עדכני נמצא באתר שילוב www.shiluv-bodymind.co.il .
 • מידע אודות פעילויות אלה מופץ בעיקר באמצעות דואר אלקטרוני.
 • לקבלת עדכונים על פעילויות מרכז שילוב, אנא פני/ה אלינו ומסור אישור דיוור. לכתובת המייל שלך. ניתן לעשות זאת דרך אתר מרכז שילוב או ישירות דרך המרכז.
 • בכל פעולת מידע, קיימת אפשרות להסרת כתובת המייל שלך מרשימת התפוצה.

טופס הרשמה יש לשלוח אל:

מרכז שילוב

כפר תקוה, ת.ד 17, קריית טבעון, 36100.

לטופס הרשמה אנא היכנסו לאתר או שילחו מייל.

לפרטים נוספים:

מרכז שילוב

טלפון:  04-9931110, מירי: 050-8529455 , יעל: 050-8529239 , פקס:04-9531765

דוא"ל:  merkazshiluv1@gmail.com

אתר שילוב:  www.shiluv-bodymind.co.il

 

                                                                           להתראות במרכז שילוב

לפרטים והרשמה:

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
כתובתנו: כפר תקווה, ת.ד 17, קריית טבעון | הוראות הגעה

נשמח לענות לכל שאלה