לימודי בודהיזם | פסיכולוגיה בודהיסטית | מרכז שילוב

פסיכולוגיה בודהיסטית – נוכחות חכמה ומעשה תוכנית חד שנתית 2018-19

תאריך התחלה: 
07.11.18

 

פסיכולוגיה בודהיסטית – נוכחות חכמה ומעשה

תכנית חד-שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון

לימודי אחה"צ   2018-2019

 

מרכז אקדמי: ד"ר אלון רז

מרצים: ד"ר דניאלה אילון, , מ"א, ד"ר אלון רז

רקע
הבודהיזם מציע דרך חיים שיש בה ידיעה עמוקה וצלולה של טבע האדם והעולם, המבוססת על תרגול מתמשך של נוכחות מלאה, פתוחה ואוהבת, בכאן ועכשיו של כל רגע בחיינו.
דרך זו מבוססת על הבנת שורשי הסבל האנושי, סיבותיו, והדרכים להשתחרר ממנו.
שנת הלימודים מכוונת למפגש עם יסודות הדרך הבודהיסטית וחקירה מעמיקה ואישית שלהם מתוך תרגול מתמשך. התכנית נותנת מענה להתכוונות זו בדרך של למידה עיונית וטיפוח איכויות של תשומת לב, מתוך תרגול שיטתי וחקירה של איכויות אלה במרחב התוך והבין אישי. 

התכנית שלפניך עוסקת ביסודות הדרך הבודהיסטית.

מנחי התכנית עוסקים בהוראה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש ומשלבים בעבודתם גישות שונות המדגישות קשרי גוף-נפש-רוח.

*התכנית הינה חלק מבית הספר לפסיכותרפיה משלבת גוף נפש ורוח - מפגש מזרח ומערב הפועל במרכז שילוב.
ניתן ללמוד את התוכנית כיחידה בפני עצמה, וכן להתמחות בתחום הבודהיסטי כחלק מלימודי התוכנית התלת-שנתית.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
התוכנית מוכרת לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים (40 שעות אקדמיות ממנה).

מטרות התכנית

  • להתוודע לעקרונות היסוד של הדרך הבודהיסטית (היחסים בין טבע התודעה וטבע המציאות כבסיס לאי הנחת  הקיומי, משמעות תפיסת האני בדרך הבודהיסטית, מפות הדרכים הבסיסיות של הסיבות לסבל והדרך
    להשתחרר ממנו - ארבע האמיתות הנאצלות ושש הפרמיטות).   
  • להכיר ולהתאמן בתשומת הלב דרך עבודת המדיטציה, תוך בחינת תרומתה לתהליכי צמיחה אישית וריפוי.
  • להיפתח ולטפח איכויות אהבה וחמלה הן כלפי עצמנו והן כלפי העולם הסובב אותנו.
  • להתוודע באופן ראשוני לדרכים בהן הרוח הבודהיסטית וחכמתה פוגשים את המעשה הטיפולי והקשר המרפא  על כל גווניו.

אוכלוסיית יעד
התוכנית פתוחה לכל מי שמוצא עניין אישי בפסיכולוגיה הבודהיסטית והיא בעלת ערך מיוחד עבור כל מי שהמפגש הבין אישי התהליכי מהווה נדבך משמעותי בעבודתו כגון רופאים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה, יועצים חינוכיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, עובדי סיעוד, אנשי חינוך וכו'.

קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

מבנה ומשך התכנית
יתקיימו 22 מפגשים שבועיים  בימי ד' בין השעות 16:30-20:00
וכן רטריט בודהיסטי בימי ה'- ו'.  בתאריך 7-8.3.19

סה"כ 120 שעות לימוד אקדמיות.

שנה א'
שני קורסים וסדנה:

  • ארבע האמיתות הנאצלות -  מבוא לפסיכולוגיה בודהיסטית, ד"ר אלון רז
  • פיתוח תשומת הלב: מסע התבוננות עצמית בראיה בודהיסטית, ד"ר דניאלה אילון
  • רטריט נושא בתאריך: 7-8.3.19

שיטת הלימוד
הרצאות לצד תרגול אישי, בין- אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית ולמפגש תהליכי וחוויתי עם התכנים הנלמדים. קריאת טקסטים נבחרים.

דרישות התכנית
השתתפות בקורסים, קריאת החומר הביבליוגרפי, הכנסת התרגול המדיטטיבי לשגרת החיים, כתיבת עבודת סיום.
* ייתכנו שינויים בסגל המורים

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.     

400 ₪ נוספים ישולמו עבור הרטריט כולל הסדרי לינה ללילה אחד בחדר לשלושה.

תאריך פתיחה שנה א' אחה"צ : 7.11.18

לפרטים והרשמה:
אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il  דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

 

לפרטים והרשמה:

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
כתובתנו: כפר תקווה, ת.ד 17, קריית טבעון | הוראות הגעה

נשמח לענות לכל שאלה