קורס הכשרה להדרכה בפסיכותרפיה

תאריך התחלה: 
16.10.18

 בית הספר לפסיכותרפיה
Mindfulness Experiential Therapy Approach
פסיכותרפיה גופנית-נפשית מבוססת מיינדפולנס

הדרכה על הדרכה
תכנית שנתית
שנה"ל תשע"ט 2018-2019


מרכז אקדמי:  מר יעקב קייזר, מ"א
מורים ומנחים: גב' אסתי אברהם רודס, מ"א, מר יעקב קייזר, מ"א, ד"ר רונן ברגר

רקע
התכנית נועדה להכשיר מדריכים בפסיכותרפיה אינטגרטיבית המשלבת גישות מעולם הגוף נפש מבוסס מיינדפולנס בתכנית יילמדו תכנים מתקדמים בהדרכה (תיאוריה והקשרה לשדה), שימוש בכלים יצירתיים בהדרכה ופרקטיקום הדרכה על הדרכה.
תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.         
מנחי התכנית עוסקים בהוראה, הדרכה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש ומשלבים בעבודתם גישות שונות המדגישות קשרי גוף, נפש , ומיינדפולנס.
התכנית הנוכחית מוצעת לשנה במגמה להרחיבה לשנת לימודים נוספת של פרקטיקום בהדרכות מסוגים שונים. 

מטרות התכנית
• לחשוף את הלומדים לגישות תיאורטיות בהדרכה תוך הצגת שאלות הבסיס.
• להתנסות במרחב ההדרכה תוך שימת דגש לתפיסות גוף נפש.
• ללמוד שימוש בכלים יצירתיים בהדרכה.
• לבחון סוגיות הדרכה מתוך השדה בהקשרים של הדרכה פרטנית.

אוכלוסיית יעד
• בוגרי תכניות לפסיכותרפיה משלבת גוף נפש, ו/ או תוכניות פסיכותרפיה אחרות, בעלי ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם מודרכים בפועל או עומדים לקבל מודרכים.
• בוגרי תכניות לתואר שני מבתי ספר לטיפול בשילוב אומנויות, בעלי ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם מודרכים בפועל או העומדים לקבל מודרכים.

תכנית הקורס

תפיסות תיאורטיות בהדרכה והקשרן לשדה
גב' אסתי אברהם רודס
ימי שלישי, בין השעות 16:00-20:00

הקורס יעסוק בעקרונות ותהליכים בהדרכה בטיפול. יועלו היבטים תיאורטים ויישומיים בנושאים כגון: המרחב התוך אישי והבין אישי ביחסי מדריך-מודרך, תהליכים מקבילים מדריך-מודרך-מטפל, בין טיפול והדרכה, זיהוי והתמודדות עם התנגדות בתהליכי הדרכה ועוד.


שילוב כלים יצירתיים בהדרכה
מנחה: דר' רונן ברגר
שני חמשושים מרוכזים
יום חמישי בין השעות 14:30-20:30 ימי שישי בין השעות 08:30-14:00

הקורס יערוך הכרות עם מושגי יסוד, מודלים וטכניקות יצירתיות לשילוב בהדרכה אינטגרטיבית. תוך התבססות על התפיסה של הדרכה מבוססת אמנויות, הרעיון שלArt as therapy  וגישת שילוב האמנויות הוא יקנה כלים יישומיים מהמדיומים השונים של האמנויות וידגים כיצד ניתן להיעזר בהם כדי לקדם ולהרחיב תהליכי הדרכה. הקורס ישלב הרצאות, דיונים והתנסויות חווייתיות.

פרקטיקום – הדרכה על הדרכה פרטנית 
מנחה:  יעקב קייזר.
ימי ג' בין השעות 16:00-19:30.

הפרקטיקום יעבוד על אירועי הדרכה מתוך השטח. כל מקרה יקבל מימד מעשי התנסותי וישולב בחומר התיאורטי הקשור להדרכה. במהלך ההדרכה תילמדנה דרכים בהן חברי הקבוצה מהווים משאב מרחיב וישים בתהליך ההדרכה האישית.


שיטת הלימוד
המפגשים בקורס משלבים לימוד תיאורטי, התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון.

דרישות הקורס
נוכחות, וקריאת החומר הביבליוגרפי, הצגת שני אירועי הדרכה,
כתיבת עבודה מסכמת.

משך התוכנית
18מפגשים בימי שלישי בין השעות 16:00-20:00, ועוד סדנא מתמשכת :יום ה', בין השעות 14:30-20:30, יום ו',  בין השעות 8:30-14:30

סה"כ 104 שעות לימוד אקדמיות.
תאריך פתיחה: 16.10.2018

תעודה:
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומרכז שילוב.

מקום הלימודים: קמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון.

לפרטים והרשמה:
אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: shiluv@bezeqint.net

לפרטים והרשמה:

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: merkazshiluv1@gmail.com
כתובתנו: כפר תקווה, ת.ד 17, קריית טבעון | הוראות הגעה

נשמח לענות לכל שאלה